سرپرست اداره کل راه‌آهن شمال شرق ۲:

زیرساخت‌های آب و برق برای ظرفیت فعلی در اینچه برون فراهم شده است

سرپرست اداره کل راه‌آهن شمال شرق ۲ ( استان گلستان) گفت: ایستگاه راه آهن اینچه برون برای ایجاد زیرساخت‌ تخلیه و بارگیری در اینچه برون نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارد ضمن اینکه زیرساخت‌های آب و برق برای ظرفیت فعلی فراهم شده است.

به گزارش ساجد خبر، محمدرضا حبیبی اظهار کرد: هم اکنون یک باب سیلوی ۶۰ هزار تُنی توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی درحال ساخت است.

وی توسعه حمل بار و ترانزیت ریلی را از اهداف راه‌آهن جمهوری اسلامی در راستای راهبرد توسعه روابط اقتصادی دولت با همسایگان دانست و اظهار کرد: راه‌آهن اینچه برون گلستان ظرفیت خوبی برای توسعه حمل و ترانزیت بار دارد.

حبیبی افزود: اداره کل راه آهن شمال شرق ۲ حدود ۵۴۰ هکتار زمین در اینچه‌برون برای ایجاد مرکز لجستیک و زیرساخت های تخلیه بار دارد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی اضافه کرد: ایستگاه راه آهن اینچه برون برای ایجاد زیرساخت‌ تخلیه و بارگیری نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارد ضمن اینکه زیرساخت‌های آب و برق برای ظرفیت فعلی فراهم شده است.

سرپرست اداره کل راه آهن شمال شرق ۲ همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۶۵ هزار تُن صادرات، ۱۵ هزار تُن واردات و ۶ هزار تُن ترانزیت از طریق خط ریلی اینچه برون انجام شده است.

به گفته وی، صادرات ریلی گلستان در سال جاری ۳۳ درصد، واردات ۵۸ درصد و تزانزیت بار هم ۱۷ درصد در مقایسه بامدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

حبیبی بیان داشت: هم اکنون شرکت راه آهن در مرکز لجستیک اینچه برون روزانه حداقل ۲ دستگاه لوکوموتیو جهت انجام مبادله بار با کشور ترکمنستان دارد و ۴۰ نفر به صورت شبانه روزی مشغول انجام خدمات هستند.