استاندار گلستان:

افتتاح ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه در سفر رئیس جمهور به گلستان

استاندار گلستان گفت: در سفر ریاست محترم جمهور به استان ۲۵ همت پروژه عمرانی و طرح اقتصادی افتتاح می‌شود .

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، علی مهم زنگانه در نشست صمیمی تشکل های دانشجویی استان به مناسبت روز دانشجو؛ اظهار کرد: در سفر ریاست محترم جمهور به استان ۲۵ همت پروژه عمرانی و طرح اقتصادی افتتاح می‌شود و در این سفر ۲۱ همت عملیات عملیات عمرانی آغاز خواهد شد و ۷۳ همت طرح اقتصادی شروع عملیات اجرایی خواهند داشت.

وی افزود:  در ابتدای ورود به استان تولید ناخالص گلستان ۵۶ همت بود و با خود عهد بستیم که بر اساس چشم انداز ترسیم شده برای توسعه استان این رقم را به ۱۱۲ همت برسانیم که برای این اقدام نیازمند ۲۲۴ همت سرمایه‌گذاری هستیم و از ابتدای فعالیت دولت انقلابی و جهادی ۱۳۵ همت پروژه یا بهره‌برداری و یا آغاز عملیات اجرایی داشته و یا در سفر ریاست محترم جمهور به استان یا افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی خواهند داشت.

زنگانه گفت: در راستای جهاد تبیین ضروری شما دانشجویان بدانید که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی استان در انتهای دولت قبل منفی ۵.۸ بوده و امروز پس از ۲ سال تلاش دولت سیزدهم به مثبت ۳ رسیده است.

وی افزود: سیکل ترکیبی نیروگاه برق علی آباد با ۲۰ همت در سفر رئیس جمهور آغاز خواهد شد تا زمینه تولید ۵۰۰ مگاوات برق مورد نیاز استان و برق مورد نیاز شهرک هزار هکتاری اترک و منطقه آزاد اینچه برون را فراهم آورد.

وی با تاکید بر برنامه محور بودن توسعه استان، افزود: استان گلستان با ۳۱ سند بخشی تخصصی پیشنهادات سفر هیئت دولت به استان را بر همین اساس تنظیم و تدوین کرده است و به زودی با حضور رئیس جمهور شاهد مصوبات آن هستیم.

استاندار گلستان تصریح کرد: یکی از چالش‌های کشور عدم برش برنامه های توسعه ای برای استان هاست که گلستان با این کار ، اقدام به حل این چالش پیشرو در توسعه کرده است.

دکتر زنگانه با اشاره به عقب ماندگی های استان، یادآور شد: گلستان بدلیل تولید ناخالص کم که از درآمد یک کارخانه در یک استان کشور کمتر است، دچار عقب‌ماندگی های فراوانی شده که باهمت جمعی، سرزمین برادری در حال جبران آن است.

استاندار گلستان ادامه داد : در دور دوم سفر هیئت دولت به گلستان بیش از ۲۴ همت پروژه افتتاح خواهد شد و البته شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح ها و پروژه های تاثیرگذاری نیز خواهیم بود.

گفتنی است، در این جلسه دانشجویان دغدغه ها و موضوعات خود را با دکتر زنگانه در میان گذاشتند.