۴۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پلیس آگاهی گلستان تعیین تکلیف شد

دادستان نظامی گلستان گفت: ۴۰ دستگاه موتور سیکلت توقیفی در پلیس آگاهی استان تعیین تکلیف شد.

به گزارش ساجد خبر، یزدان سالخورده به منظور نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از پلیس آگاهی انتظامی استان بازدید کرد و در این بازدید، اظهار کرد: بازدید از مراکز انتظامی به صورت دوره‌ای در دستور کار سازمان قضائی قرار داشته و یکی از جهات مهم این بازدیدها نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی است.

وی افزود: تعداد بالای موتور سیکلت های توقیفی برای نیروی انتظامی یک چالش محسوب شده و باید در خصوص تعیین تکلیف آن به موقع عمل شود.

این مقام قضائی گفت: عدم تعیین تکلیف اموال توقیفی می‌تواند به تضییع حقوق افراد منجر شده و مسؤولین مربوطه باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند، چرا که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

سالخورده با بیان اینکه دستگاهی که اموال توقیفی در آن نگهداری می‌شود نسبت به آن مسؤولیت دارد، تصریح کرد: اگر به موجب قوانین اشیا و اموالی به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط شود، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضائی بر عهده سازمان مربوطه است.

شایان ذکر است در این بازدید دادستان نظامی گلستان دستور تعیین تکلیف ۴۰ دستگاه موتور سیکلت موجود در پلیس آگاهی انتظامی استان را صادر کرد.