تفاهم نامه تشکیل کمیته مدیریت مردمی بحران روستاهای گلستان امضاشد

تفاهم نامه تشکیل کمیته مدیریت مردمی بحران در روستاهای گلستان با هدف تشکیل تیم های واکنش سریع با حضور حلقه های میانی، مردم و حمایت دولت امضا شد.

به گزارش ساجد خبر، عصر دوشنبه تفاهم تشکیل مدیریت مردمی بحران در روستا با هدف تشکیل تیم‌های واکنش سریع با حضور حلقه‌های میانی، مردم و حمایت دولت امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، حلقه‌های میانی و به منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری سکونتگاه‌های روستایی و در راستای اجرای بند ۳۴ مصوبات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان منعقد گردید

نعمت حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه برای مردم در مدیریت بحران نقش‌های لازم تعریف شده تا آنها در حوزه پیشگیری، پاسخ و بازتوانی بتوانند همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نظام حکمرانی مردمی این تفاهم‌نامه می‌تواند نقش مردم را تقویت سازد، افزود: به دنبال مدیریت مردمی بحران در روستاها با تشکیل تیم‌های واکنش سریع هستیم.

همچنین سید کمال محب حسینی، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: این تفاهم نامه با نگاه آماده سازی روستاها قبل از ورود دستگاه‌های مدیریت بحران منعقد می‌شود.

وی افزود: گروه‌های مردمی با مدیریت دهیاران نقش تأثیرگذاری در مدیریت بحران روستایی دارند.

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: بر اساس این تفاهمنامه آموزش دهیاران مورد توجه قرار گرفته تا زمینه کاهش آسیب دیدگی روستا در بحران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: گلستان اولین استان کشور است که این اقدام مشترک را اجرایی می‌کند.