امسال آمار پشت نوبتی بهزیستی در کلاله به صفر رسیده است

فرماندار کلاله گفت: امسال برای نخستین بار آمار پشت نوبتی بهزیستی به صفر رسیده و بسیاری از کمک هزینه ها در قالب حق پرستاری به جامعه هدف پرداخت می شود.

به گزارش ساجد خبر، فرهاد شیبک امروز در جلسه شورای مناسب سازی محیط، مبلمان شهری و شورای سالمندی اظهار کرد: مناسب سازی یعنی عدالت و دسترسی به خدمات، کرامت و احترام به حقوق تمامی انسان‌ها لذا طبق ماده دوم قانون جامع حمایت از معلولین همه دستگاه‌ها ملزم به رعایت مناسب سازی و فراهم کردن بستر زندگی ایمن و راحت برای جانبازان، معلولین و سالمندان هستند.

فرماندار کلاله گفت: هدف از ۱۲ آذر جلب توجه افکار عمومی نسبت به مشکلات معلولین و تاکید بر حذف تبعیض برای این قشر است.

وی با بیان اینکه دغدغه دولت سیزدهم بحث حمایت از معلولین است، عنوان کرد: امسال برای نخستین بار آمار پشت نوبتی به صفر رسیده و بسیاری از کمک هزینه‌ها در قالب حق پرستاری به جامعه هدف پرداخت می‌شود.

فرماندار کلاله در پایان خاطر نشان کرد: توجه به حقوق سالمندان وظیفه همه دستگاه‌ها است و این افراد سرشار از تجربیات ارزنده هستند و لذا حفظ کرامت و منزلت سالمندان ضروری بوده و باید برای ارتقای کیفیت زندگی آنان تلاش شود.