دادستان مرکز گلستان:

۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد

دادستان مرکز استان گلستان از تخریب ۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو از ادامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای گرگان خبر داد و اظهار کرد: ۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: ۱۰ مورد از تخریب‌ها در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، در روستاهای توسکستان و اصفهانکلاته انجام شد.

وی افزود: ۶ مورد هم مربوط به آرای قطعی قلع و قمع بود که اجرا شد.

اسپانلو گفت: با این اقدامات امروز از تغییر کاربری ۹ هزار مترمربع زمین کشاورزی جلوگیری شد.

دادستان اسپانلو گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد و با افزایش گشت‌های پلیس انفال از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت و ساز در بدو کار، جلوگیری می‌کنیم.