اختلافات کارگری و کارفرمایی گلستان ۱۸ درصد کاهش داشته است

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: دادخواست های واصله ازسوی کارگران وکارفرمایان در8ماهه سال 1402به نسبت مشابه درسال قبل، 18 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حسینعلی خواجه مظفری  در جمع مدیران ستادی این اداره کل اظهار کرد: تعداد داخواستهای واصله در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۱ ؛ ۳ هزار ۹۱۷ و آرای صادره ۳ هزار و ۴۵۲ بوده است اما تعداد داخواستهای واصله در ۸ ماهه اول امسال ۳هزار و ۲۲۰ و آرای صادر شده ۲ هزار و ۹۰۷ می باشد که نسبت به سال گذشته، کاهش ۱۸ درصدی را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: این موفقیت مهم از طریق اتخاذ تصمیمات و تمهیدات لازم وحضور مستمر در بنگاههای اقتصادی وبرگزاری جلسات هم اندیشی باتشکل های کارگری وکارفرمایی استان به دست آمده است.
وی افزود: بارعایت اصل دقت درمراجع حل اختلاف کار استان و باعنایت به آموزش های مستمر اعضای هیأتهای رسیدگی کننده به دعاوی کارگری و کارفرمایی و همچنین بررسی و رفع مشکلات درتسهیل و تسریع رسیدگی ها،میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در ۸ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مشابه سال قبل با ۸ روز کاهش ، از ۴۳روز به ۳۵روز تقلیل یافته است.
خواجه مظفری با اشاره به رویکرد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مورد کاهش اختلافات کارگری وکارفرمایی، اظهار داشت: در این رابطه بیش از۳۴درصد از پرونده های ورودی به مراجع حل اختلاف کار گلستان منجربه صلح شده و آرای سازشی صادرشده است.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های اجتماعی وزارت کار می باشد که بر اساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری ، مقرری ماهانه به کارگران مشمول قانون کار که به طور غیر ارادی بیکار و از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اند، پرداخت کند.
وی تصریح کرد: بانظارت به موقع و پیگیری مشکلات کارگران وکارفرمایان استان گلستان درخصوص مدیریت برقراری بیمه بیکاری ، اداره کل گلستان بعنوان تنها اداره درسطح کشور می باشد که از ابتدای سال تاکنون در برقراری بیمه بیکاری ، سیر نزولی داشته است.
خواجه مظفری در پایان یادآور شد: تعداد ۲۸۰ هزار کارگر بیمه شده مشمول قانون کار در ۴۳ هزار کارگاه مشمول قانون کار در استان گلستان مشغول به فعالیت هستند.