معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان:

مشکل اصلی ما امروز حفظ منابع آب و خاک است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان گفت: مشکل اصلی ما امروز حفظ منابع آب و خاک است چرا که در چند سال اخیر کم توجهی به این دو موضع آنها را تحت فرسایش و کاهش قرار داده است .

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، صاحب خیر اندیش امروز در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان که با محوریت بررسی مشکلات دامداران برگزار شد، اظهار کرد: اراضی که از نظر بارندگی ارزش کاشت نداشت به عنوان دیم زیر کشت رفته است و دام ها دیگر جایی برای چرا ندارند.

وی افزود: برای برداشت بیشتر گندم که امروز هم هنوز کمبود داریم بسیاری از. اراضی را فدا کردیم و پرورش گاو هول اشتاین یکی از سیاست های اشتباه در پرورش این دام در در استان بود.

خیر اندیش گفت: بهترین دام برای استان دام بومی بود که با مصرف کمترین علوفه بالاترین بهره وری دا داشت که آن را کنار گذاشتند و حالا متوجه شدند هول اشتاین برای هر منطقه ای مناسب نیست .

وی ادامه داد: پرورش بسیاری از دام ها ربطی به اینکه در استان تولید شود ندارد و باید در ادامه اجرای این سیاست غلط تجدید نظر شود.

خیر اندیش گفت: وجود ریزگردها حاصل ۱۰سال اخیر نیستو این مساله و کم نوجهی به ان به ۴۰ سال گذشته تا کنون بر میگردد که باید تدابیر جدی برای آن در نظر گرفته شود.