دادستان مرکز گلستان مطرح کرد؛

کارت زرد دادستانی به ۳۲ اداره در زمینه حقوق عامه

دادستان مرکز استان گلستان گفت: امسال ۳۲ مورد اخطار حقوق عامه به ادارات استان صادر کرده ایم که در نتیجه آن مشکل مردم حل شد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو در مراسم تجلیل از قضات دادسرای مرکز استان با اشاره به اینکه اختصاص دادیار ویژه جهت اعتراض به آرای برائت در محاکم و تقویت دفاع از کیفرخواست، اظهار کرد: برای پیگیری بهتر حقوق عمومی، با تقویت دفاع از کیفرخواست و اختصاص دادیار ویژه اعتراض به آرای دادگاه‌ها توانسته‌ایم نتایج خوبی در این زمینه به دست آوریم.

وی افزود: یکی از وظایف دادستانی که با اولویت در استان دنبال می‌کنیم پیگیری حقوق عمومی است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، علاوه بر اینکه به موقع برای مسؤولان و کسانی که به حقوق عمومی دست اندازی می‌کنند، اعلام جرم می‌کنیم در دادگاه‌ها نیز با استقرار یکی از دادیاران توانمند تا زمان رسیدن به نتیجه، پیگیریم.

اسپانلو اظهار کرد: با استقرار این دادیار در زمینه حقوق عمومی، دفاع از کیفرخواست در محاکم تقویت شد و بخش حقوق عمومی از چشمان تیزبین همکاران ما دور نمی‌ماند و در صورت صدور رأی برائت هم با اعتراض به آرا از طریق دادگاه تجدیدنظر موضوع پیگیری می‌شود.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: امسال ۳۲ مورد اخطار حقوق عامه به اداره‌های استان صادر کرده‌ایم که در نتیجه آن مشکل مردم حل شد.

وی افزود: اگر در نتیجه این اخطارها، اداره‌ها برای حل مشکل اقدام نکرده باشند برای متولیان، اعلام جرم می‌کنیم و پرونده ترک فعل تشکیل می‌دهیم.

اسپانلو اظهار کرد: با تلاش همکاران در دادسرای گرگان، امسال ابلاغ الکترونیک از ۸۶ درصد به ۹۹ درصد رسیده است.

وی یادآور شد: در هشت ماهه امسال درخواست‌ها و مشکلات بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر در روزهای ملاقات مردمی بررسی شد.