رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور :

رسیدن نرخ بیکاری به کانال هفت درصد

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور گفت: دولت تداوم کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را با جدیت پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، آزیتا همتیان افزود: تلاش استان‌ها در حوزه هم افزایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در دولت سیزدهم، نرخ بیکاری را کاهش داده و به کانال هفت درصد رسانده است.

وی با اشاره به حمایت دولت سیزدهم از حوزه مشاغل خانگی، گفت: طی ۲ سال اخیر حمایت خوبی از جمله در صدور مجوز آنی برای متقاضیان و تزریق اعتبارات به وجود آمده، به گونه‌ای در این زمینه ۷۰ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی اعتبار جذب شد.

وی خاطرنشان کرد: طی ۲ سال اخیر ایجاد حدود ۲۶۰ هزار فرصت شغلی جدید در حوزه مشاغل خانگی برنامه‌ریزی شده که ۱۰۳ هزار نفر آن در سال قبل بوده است.

به گفته وی، بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی امسال در حوزه مشاغل خانگی با حمایت دولت سیزدهم ایجاد خواهد شد.