رییس کل دادگستری گلستان خبر داد؛

تسهیل فرآیند فرزندخواندگی در محاکم گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: روند فرزندخواندگی در دادگاه های استان آسان تر می شود.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی در بازدید از مرکز نگهداری دختران بدسرپرست و بی سرپرست شهرستان علی آبادکتول این خبر را اعلام کرد و اظهار کرد: پرونده های مربوط به فرزندخواندگی در محاکم با کسب نظر کارشناسی بهزیستی با سرعت بیشتری رسیدگی می شود تا این کودکان زودتر از آغوش گرم خانواده، بهره مند شوند.
رئیس کل دادگستری گلستان در این بازدید از کمک برای رفع مشکلات این مرکز هم خبر داد و گفت: در حال حاضر این مرکز فقط فضا برای نگهداری از دختران زیر ۱۲ سال فراهم است و کودکان پس از رسیدن به این سن، برای نگهداری و مراقبت به مراکز ِ دیگر در شهرهایی مانند گرگان منتقل می شوند که این جابجایی و جدایی سبب آزردگی و رنجش این کودکان می شود .
حیدر آسیابی افزود: خیرین و فعالان اقتصادی این شهرستان در رایزنی هایی که با آنان انجام دادیم قول دادند برای توسعه فضای فیزیکی این مرکز کمک کنند تا فضا برای نگهداری کودکان بالای ۱۲ سال نیز فراهم شود.