مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

استمرار لایروبی رودخانه‌ها ضروری است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: با توجه به سیل خیز بودن این استان شمالی، استمرار لایروبی رودخانه‌های اولویت‌دار ضروری است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، ایرج حیدریان اظهار کرد: برنامه ریزی برای لایروبی رودخانه های اولویت دار استان به طول ۳۰۰ کیلومتر آماده شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون لایروبی ۱۶۰ کیلومتر از مسیر رودخانه های اولویت‌دار گلستان برای عبور ایمن آب و پیشگیری از خسارت سیلاب انجام شده است.

گلستان حدود سه هزار کیلومتر مسیر رودخانه در پنج حوضه آبریز از جمله اترک، گرگانرود و قره‌سو دارد.

حیدریان در خصوص آب ورودی به سدهای استان گلستان ناشی از سیلاب اخیر، گفت: بارش های اخیر منطقه هشت میلیون متر مکعب آب به سد گلستان و ۲ میلیون متر مکعب آب به سد بوستان سرازیر کرد.