معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خبر داد؛

پیش بینی ایجاد ۸۰۰۰ فرصت شغلی تا پایان امسال در گلستان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اینکه پیش بینی شده تا پایان امسال ۸۰۰۰ فرصت شغلی در گلستان ایجاد شود، گفت: تا کنون بیش از ۳۰۰۰ شغل ایجاد شده است.

به گزارش ساجد خبر، مرتضی فیروزآبادی، امروز در مراسم جشن خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی گلستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون جشن خودکفایی در ۱۲ استان برگزار شد، اظهار کرد: طی هشت ماه گذشته بیش از ۵۵ هزار مددجو در سراسر کشور به مرحله خودکفایی رسیده‌اند.

وی افزود: این جشن امروز برای دو هزار و ۶۵۳ مددجو گلستانی در گرگان برگزار شد که این روند باعث امیدواری و خوشحالی است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از پیش بینی ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان در قانون بودجه امسال خبر داد و گفت: تا کنون حدود ۳۰ درصد از این اعتبار جذب شده است.

وی با بیان اینکه سهم استان گلستان از این بودجه، بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان است، افزود: تا کنون حدود ۳۵ درصد آن جذب شده است.

فیروز آبادی با اشاره به اینکه پیش بینی شده تا پایان امسال هشت هزار فرصت شغلی در استان گلستان ایجاد شود، اظهار کرد: تا کنون بیش از ۳ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است که عملکرد استان گلستان در این زمینه از متوسط کشوری بالاتر است.

وی یادآور شد طبق برنامه ریزی ها تا پایان امسال در روستاهای سراسر کشور مددجوی بدون مسکن نخواهیم داشت.