رییس دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان:

کشت بیش از ۲۶ هزار هکتار کلزا در گلستان/ ۲۴۰ تن بذر توزیع شد

رییس دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: ۲۶ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی گلستان کلزا کشت شده است.

به گزارش ساجد خبر، علی موسی خانی  با اشاره به اینکه ۲۶ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی گلستان کلزا کشت شده است، اظهار کرد: اکنون ۴۷ هزار قرار داد توسط کشاورزان منعقد شد.

وی از توزیع ۲۴۰ تن بذر بین کشاورزان خبر داد، افزود: بذر به اندازه کافی در استان تدارک دیده شده و به کشاورزان توصیه می‌شود به مراکز مجاز مراجعه کنند تا بذر شناخته شده و استاندارد دریافت کنند.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشاورزان گلستانی تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به کشت این محصول اقدام کنند.

وی یادآور شد: در زمان کشت کلزا توصیه می‌شود اگر رطوبتی در خاک است به صورت مستقیم بدون عملیات خاک برداری کشت انجام شود تا رطوبت خاک حفظ شود.