رییس خانه صنعت و معدن گلستان:

سطح جلسات ستاد تسهیل به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است

رییس خانه صنعت و معدن گلستان گفت: سطح جلسات ستاد تسهیل به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.

به گزارش ساجد خبر، بهرامی اظهار کرد: کارگروه‌هایی با عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف استفاده از ظرفیت‌ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و حمایت از تولید ایجاد شد اما به مرور کارایی اولیه خود را از دست داد.

وی افزود: به جای ایجاد ستاد تسهیل یا برگزاری جلسات این چنینی، به نظر می‌رسد در حال حاضر باید قانون اصلاح شود.

بهرامی گفت: کارگروه اقتصادی مجلس، قوانین مزاحم را باید حذف کند که در این صورت شاید دیگر نیاز به برگزاری جلسات ستاد تسهیل هم نباشد.

وی افزود:  اگر مجلس فعلی در حوزه تولید کمکی نکند، در بخش خصوصی کارنامه قابل قبولی نخواهد داشت، همچنین در دوره جدید هم باید افراد آشنا با صنعت و اقتصاد به مجلس وارد شوند.