۲۸۰ هکتار جنگل و مرتع در گلستان از متجاوزان پس گرفته شد

رییس کل دادگستری گلستان گفت: با رای دادگاه‌های استان از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۵۳ هکتار جنگل و افزون بر ۲۰۵ هکتار مرتع از دست متجاوزان خارج شد و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی روز یکشنبه اظهار کرد: همچنین در این مدت ۲۲ هکتار از سواحل استان هم که تصرف شده بود از دست متجاوزان خارج شد.

آسیابی گفت: اختصاص دادگاه‌ ویژه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی ملی دلیل افزایش آرای خلع ید از عرصه‌های جنگلی و مرتعی گلستان است.

وی ادامه داد: تاکید دادگستری بر اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی هم سبب شد تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغی استان به طور محسوسی کاهش یابد که روستای زیارت گرگان یک نمونه موفق در این زمینه است.

رییس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: در برخورد با زمین‌خواری، منتظر شکایت دستگاه‌های متولی نمی‌مانیم و با دریافت گزارش مردمی نیز برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود.

آسیابی گفت: مدیران دستگاه‌های متولی هم که در ارائه به‌موقع گزارش تخلفات و برخورد با متخلفان این حوزه کوتاهی کنند، تحت تعقیب قضایی قرارخواهند گرفت.

وی افزود: امسال با پیگیری دادگستری، برای حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی گلستان به نام دولت سند صادر شد.

وی افزود: مسدود شدن ۴۰۴ چاه غیرمجاز، آزادسازی ۱۳۰ هکتار حریم و بستر رودخانه و خلع ید ۵۱۵ هکتار اراضی منابع ملی از تلاش‌های دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه در سال گذشته بود.

گلستان ۴۵۲ هزار هکتار عرصه جنگلی و ۸۶۲ هزار هکتار عرصه مرتعی دارد