استاندار گلستان:

افزایش سرانه گلستان نیازمند شکل گیری کلان پروژه منطقه آزاد است

استاندار گلستان گفت: افزایش سرانه گلستان نیازمند شکل گیری کلان پروژه منطقه آزاد است.

به گزارش ساجد خبر، علی محمد زنگانه امشب در هفتاد و چهارمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور عبدالمالکی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد ، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: راه اندازی منطقه آزاد تجاری اینچه برون یکی از راههای برون رفت استان از مشکلات اقتصادی و پایین بودن سرانه اقتصادی است.
وی افزود: رسیدن به افق ۱۴۰۴در حوزه توسعه استان نیازمند رفع موانع و توسعه منطقه آزاد تجاری است.

زنگانه افزود: تقاضا داریم فرودگاه گرگان و آشوراده را در منطقه آزاد اینچه برون داشته باشیم .

وی افزود: تردد کامیون‌های استان از اینچه برون از صفر به ۱۶۰کامیون رسیده است .

استاندار گلستان بیان کرد: استان در برخی اجرای طرح های توسعه ای از جمله فیبر نوری با صرف مبلغ ۸۳۵میلیارد تومان به اجرا در آمده است .

اعتبارات تملک دارایی استان قبل از دولت سیزدهم ۴هزار میلیارد تومان بوده و هم اکنون به ۱۶هزتر و۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.