معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور:

قوانین در برخی موارد دست دولت را برای ورود بسته است

معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: قوانین در برخی موارد دست دولت را برای ورود بسته است و دولت نمیتواند در همه امور بدون مصوبه مجلس مداخله کند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محسن کوشش تبار امشب در هفتاد و سومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی گرگان ، اظهار کرد: امروز مسأله بانکها تبدیل به دغدغه جدی شده است و بانکها خصوصی بسیار بد عمل میکنند و چنانچه ابزاری پیدا کنیم برخورد میکنیم .

وی افزود: مجلس نقش عمده ای در تغییر برخی قوانین بخصوص برای برخورد با بانکها برای تغییرات در کارکرد آنها دارند.

کوشش تبار گفت: بانکها باید بدانند که اگر در مسیر حمایت از تولید کنندگان حرکت نکنند در این مسیر له می شوند.

وی یاد آورد شد: مشکل بخش خصوصی با کلمات درمان نمی شود .

وی ادامه داد: ببینید سرمایه گذاری که حتی تسهیلات نمیخواهد را حمایت کنید در استان و نوع حمایت خود را برای حمایت از سرمایه گذار تغییر دهید.

معا.ن افتصادی وزیر کشور بیان کرد:سرمایه گذار پول میآورد و اشتغالزایی ایجاد میکند ، پس باید هزینه کنید حمایت کنید و فقط روی کاغذ نباشد .

وی افزود: کاری کنید که سرمایه گذاران آدرس گلستان را به یکدیگر بدهند.

کوشش تبار هنوان کرد: با وجود مشکلات اقتصادی من در این استان ناامیدی ندیدم و این نشان از عزم بلند تولید کنندگان گلستانی و مسئولان بالادستی استان از جمله استاندار دارد.