یک کارشناس اقتصادی:

جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی به صلاح تولید نیست

یک کارشناس اقتصادی گفت: جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی به صلاح تولید نیست و اعمال آن ممکن است به تولید آسیب وارد کند.

به گزارش ساجد خبر، حسینقلی قوانلو، اظهار کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته، تصمیم گیری در حوزه صنعت، معدن و تجارت در یک جایگاه با نام هایی از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد یا تجارت انجام می شود.
وی با بیان این نکته که بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی گمرک هم ذیل همین وزارتخانه قرار دارند، افزود: اینکه تصمیم گیری در یکجا باشد، برای تولید هم بهتر است.
این کارشناس اقتصادی ضمن یادآوری این مطلب که واحدهای تولیدی در گذشته با وزارت بازرگانی مشکل داشتند، اضافه کرد: وقتی یک محصولی در داخل تولید می شود باید واردات مشابه آن، متوقف شود اما از آنجاییکه این موضوع در اختیار وزارت بازرگانی بود، باید مراحل طولانی طی می شد که این برای تولید آسیب زا بود.
وی با اعلام این نکته که در زمان ادغام این دو وزارتخانه این فرایند بسیار کوتاه اعمال می شد، افزود: با تفکیک دو وزارتخانه در صورت احساس کمبود کالا و نیاز به واردات آن، امکان تسریع در این فرایند آسان نیست.
قوانلو در خاتمه تاکید کرد: جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی به صلاح تولید نیست و اعمال آن ممکن است به تولید آسیب وارد کند.