یک مقام وزارت جهاد کشاورزی:

۶/۱دهم جمعیت کشور دچار سوء تغذیه هستند

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 6/1دهم جمعیت کشور دچار سوء تغذیه هستند و امنیت غذایی یکی از مهم ترین مباحث روز دنیا شده است.

رسول سلگی در حاشیه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه ادوات کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار ساجد خبر، اظهار کرد: تامین غذا یکی از مهم ترین مسایل روز دنیا است به گونه ای است که با سلامت مردم رابطه مستقیمی دارد.

وی افزود: ۴/۳دهم کودکان زیر ۵سال کشور با کمبود وزن طبیعی مواجه اند و ۴/۷ دهم درصد جمعیت کودکان کشور توقف رشد دارند و ۳/۷ دهم جمعیت کودکان اضافه وزن دارند.

سلگی گفت: سهم دستاوردهای تکنولوژی نوین در بخش کشاورزی حدود ۵ درصد است و این رقم با ۱۶درصد تولید ناخالص ملی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: رویکرد ما از ایجاد چنین نمایشگاههای ایجاد تولید پایدار بر مبنای دستاوردهای نوین بخش کشاورزی است و سهم استان گلستان از جذب خط اعتباری مکانیزاسیون ۲۱۲ درصد بوده که این رقم ۲ برابر سهم اعتباری استان بوده است.

قائم قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سرآمد بودن محصولات کشاورزی استان گلستان، گفت: کیفیت محصولات کشاورزی برگرفته از مولفه های متعدد از جمله روشهای «به نژادی» در اصلاح ارقام زراعی ، دامی و باغی ، مدیریت بهینه در مزرعه و تغذیه مناسب است.

سلگی تاکید کرد: اگر حلقه های تولید کشاورزی را تحلیل کنیم یکی از آنها استفاده از ادوات و ابزار است که در حلقه انتهایی و موثر فراوری محصولات کشاورزی قرار دارد که باید بتواند دسترنج کشاورز را در بهترین شکل ممکن در سبد غذایی جامعه قرار دهد.

وی تصریح کرد: توسعه کشاورزی پایدار نیازمند ادوات مناسب و به روز شده در مراحل مختلف کشاورزی است.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ماشین آلات کشاورزی باید دارای بهره وری و بازدهی به روز و مناسب باشد که یکی از راههای رسیدن به این مساله تقویت و توسعه شرکت های خدمات مکانیزاسیون است.