رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی گلستان ۳/۴اسب بخار در هکتار است/شرایط مطلوبی داریم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: ضريب مکانیزاسیون کشاورزی گلستان 3/4اسب بخار در هکتار است که این رقم برای کشور 1/85 اسب بخار است.

محمد برزعلی در حاشیه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات و ادوات کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار ساجد خبر، اظهار کرد: ۳۸هزار دستگاه تراکتور، ۳هزار و ۷۰۰کمباین برنج و گندم و ۱۰۰ هزار دستگاه ادوات دنباله دار سهم استان از مکانیزاسیون کشاورزی است.

وی افزود: حفظ منابع آب و خاک از مهم ترین برنامه های جهاد کشاورزی استان در کنار مکانیزه کردن بخش کشاورزی است و از همین رو سعی کرده ایم در کنار تولید کننده مسبر اسان تری را برای محصولات صادراتی با استفاده از مکانیز کردن کشاورزی فراهم آوریم.

برزعلی گفت: هم اکنون برداشت مکانیزه گوجه در مرکز استان در حال انجام است و سعی دار یم آن را در تمامی شهر های استان اجرایی کنیم.

وی افزود: هر اندازه بخش کشاورزی به سمت مکانیزاسیون کشاو زی حرکت کند بدون شک تولید باکیفیت تری را خواهیم داشت.

برزعلی بیان کرد: ۲۷۰هزار هکتار از ارضی کشاورزی استان مستعد آبیاری نوین است که گلستان در اجرای این طرحبا ۹۹درصداجرای طرح رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: سال گذشته با پیاده کردن سیستم های آبیاری نوین مکانیزه با ۶۵درصد بهره وری بسبار موفق عمل کردیم و کشت پاییزه گندم در کشور برای نخستین بار در کشور و در گلسنان به صورت مدل رایانه ای اجرا شد.