معاون وزیر آموزش و پرورش:

مدارس کانون اصلی تولید علم و آگاهی است

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: یادگیری و آموزش، در ردیف آرمان‌های همیشگی کشورها و ملت‌ها و مدارس کانون تولید علم و آگاهی است.

به گزارشساجد خبر، اصغر باقرزاده روز شنبه در آیین زنگ ایثار و مقاومت و بازگشایی مدارس در شهرستان آق قلا افزود: طبق فرمایش امام محمد باقر (ع) «وقتی کسی برای طلب علم از منازل خارج می شود ملائک بال های خود را برای این فرد پهن می کنند» و در این راستا، مدارس محل رفت و آمد دائمی فرشتگان است.

وی بیان کرد: اگر ملتی و تمدنی، یاگیری را نادیده بگیرد محکوم به فناست و اگر بخواهیم ایران اسلامی را حفظ و سربلند کنیم راه چاره آن افزایش توان و قدرت یادگیری و آموزش است.

معاون وزیر آموزش و پرورش به دانش‌آموزان توصیه کرد: از فرصت آموزش که خانواده، دولت و نظام زیر سایه امنیت برای شما فراهم شده به خوبی برای تقویت توان علمی خود استفاده کنید.

باقرزاده گفت: کسی که علم را به دست می‌آورد به دیگران حکومت می کند و هر کسی جز این رفتار کرد باید منتظر حکومت دیگران بر خودش باشد.

وی افزود: در نظام های نوین آموزشی معتقدند خانواده مدرسه اول دانش‌آموزان است و باید مستمر همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند.