فرماندار شهرستان ترکمن عنوان کرد؛

ریل گذاری جدید و تعویض خط دوم خط آهن بندرگز – گرگان

فرماندار شهرستان ترکمن از اجرای عملیات ریل گذاری جدید و تعویض خط دوم خط آهن بندرگز – گرگان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، نورمحمد جعفری از اجرای عملیات ریل گذاری جدید و تعویض خط دوم راه آهن بندرگز – گرگان خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح به طول ۷۰ کیلومتر از مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به استان گلستان است.

فرماندار شهرستان ترکمن گفت: ۲۸۰۰ متر از این خط آهن در داخل شهر بندرترکمن است که تا کنون ۵۰۰ متر آن انجام شده است.