رییس کل دا دگستری گلستان:

افزایش ارزش سهامداران پتروشیمی/توقف ۹۹درصد ساخت و سازهای غیر مجاز زیارت

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: پتروشیمی گلستان 92هزار نفر سهامدار دارد که هم اکنون با رفع شدن مشکلات حقوقی آن ارزش سهام آنان بین 25تا 30برابر شده است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حیدر آسیابی عصر امروز در نشست خبری اظهار کرد: پتروشیمی گلستان نزدیگ به ۶ سال پس از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی اولیه راکد مامده بود و هم اکنون با رفع موارد حقوقی و مشخص شدنسرمایه گذار میزان سهام آن نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: برای هیات مدیره قبلی این پروژه نیز پرونده قضایی انجام شد اما هدف اصلی ما راه اندازی پتروشیمی بود نه زندان فرستادن و جریمه نقدی هیات مدیره قبلی که اثری هم نداشت.
اسیابی گفت: در راستای بند ۷ تفویض اختیار ریاست دستگاه قضا به بنده این پروژه با پیگیری های مکرر و ممارست در حل موضوع حقوقی و خلع اختیارات از هیات مدیریه قبلی منجر به خوشحالی سهامداران شد.
وی ادامه داد: در راستای رایزنی احیای پتروشیمی بعد از رفع موانع حقوقی و با ورود استانداری و نمایندگان مجلس و دستگاه قضا با چند هلدینگ برای اجرای طرح رایزنی شد که نهایتا هلدینگ خلیج فارس با کسب ضمانت از دادگستری استان برای دریافت اختیارات کامل اجرای این طرح به نتیجه رسید.
آسیابی افزود: اجرای این طرح بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد که شروع آن منوط به سفر دوم رییس جمهور به گلستان است.
وی بیان کرد: بررسی میدانی شرکت های ناظر نشان داد که ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی که توسط هیات مدیره اول انجام شده، کاملا بر اساس استانداردهای جهانی اجرا شده است

۹۹درصد ساخت و سازهای غیر مجاز زیارت متوقف شده است

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ۹۹درصد ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت متوقف شده است.
وی افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز زیارت از سال ۸۲ تا ۱۴۰۰ به صورت غیر قانونی ادامه داشت و نظارتی بر آن صورت نمیگرفت.
اسیابی افزود: بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ واحد غیر مجاز در این روستا ساخته شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدامات مربوط به توقف این ساخت و سازها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: نخستین اقدام دادستری در دوره ریاست بنده ممانعت جدی از ساخت و سازهای غیر مجاز روستای زیارت بود که به اجرا در آمد.
آسیابی گفت: طی این دو سال ورود مصالح به روستای زیارت توسط پاسگاه ناهار خوران گرگان به شدت رصد میشود تا اندازه ای که حتی دوربینی متصل به دفتر دادستان مرکز استان نیز به صورت شبانه روزی نظارت بر آن انجام می شود.
وی در ادامه گفت: با مدیرانی که در سال های گذشته در رابطه با برخورد ساخت و سازهای غیر قانونی ترک فعل کرده بودند نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.