مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

ساماندهی «زیارت» مطالبه جدی استاندار است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در این زمینه گفت: ساماندهی «زیارت» و تامین معشیت بومیان آن مطالبه جدی استاندار بوده که انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع گردشگری در بافت روستای «زیارت» در این راستا بوده است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمدجواد ساوری اظهار کرد: برای این که طرح جامع گردشگری در بافت «زیارت» عملیاتی شود نیازمند مشارکت و ارایه پیشنهادهای سازنده بیش از گذشته کارشناسان و مسوولان دستگاه‌های مرتبط در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: طرح اولیه توسط مشاور آماده شده که طی نشستی با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های ذیربط و ذی‌مدخل مورد بررسی قرار گرفته و تایید اولیه آن دریافت شده است.

وی یادآور شد: طرح مزبور با لحاظ پیشنهادهای مدیران دستگاه‌های مرتبط تا یک ماه آینده آماده می‌شود تا در سفر رییس جمهور به استان گلستان، رونمایی شود.

مدیرکل دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: به‌دلیل تهدیداتی از جمله زلزله، سیل، رانش زمین، باید با لحاظ مطالعه دقیق و علمی، سرمایه‌گذاری گردشگری را برای روستای زیارت اجرا کرد.

صادقعلی مقدم افزود: برای بهره‌برداری از ظرفیت گردشگری روستای زیارت گرگان باید معیشیت بومیان، پیوست حوادثی و جاده ایمن ویژه واضح شود.

وی گریزی به ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه روستای «زیارت» گرگان هم زد و گفت: ساخت و سازهای بدون برنامه در حاشیه رودخانه، حریم جاده و زمین‌های ملی، مسوولان را اذیت می‌کند.