عضو انجمن کشتارگاه صنعتی طیور گلستان:

خسارت میلیاردی کشتارگاه های گلستان / قیمتگذاری دستوری صنعتگران را به خاک سیاه نشانید

عضو انجمن کشتارگاه صنعتی طیور گلستان از بیان اینکه قیمتگذاری دستوری بخش خصوصی را به خاک سیاه نشاند، گفت: از کشتارگاه های استان در شش ماهه نخست امسال خسارت چند میلیاردی را متحمل شدند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی خانه صنعت و معدن گلستان غلامرضا جعفری، اظهار کرد: اغلب کشتارگاه‌های استان مشکل ساختاری دارند چرا که ساخت بسیاری از آنها به به دهه‌های قبل برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه تعداد محدودی از کشتارگاه ها در استان تازه تاسیس هستند، افزود: اغلب کشتارگاه ها در دهه های ۷۰ یا ۸۰ ساخته شده است.
عضو انجمن کشتارگاه صنعتی طیور گلستان با بیان اینکه تجهیز و نوسازی کشتارگاه، هزینه‌ هنگفتی روی دست بخش خصوصی می‌گذارد، اضافه کرد: عدم حمایت سیستم بانکی در این سال ها هم باعث شده تا سازه اغلب کشتارگاه‌های استان رو به فرسودگی برود.
وی معتقد است: بازسازی و تجهیز کشتارگاه منجر به افزایش ارزش افزوده محصول و ارتقا سطح کیفی بسته بندی کالا خواهدشد که این در نگاه مصرف کننده بسیار تاثیرگذار است.
جعفری در ادامه از اصرار دولت به اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: در سال جاری این سیاست بیشترین فشار را بر حوزه کشتارگاه‌ها وارد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در چهار ماه گذشته هیچ فشاری بر از سیاست قیمتگذاری دستوری بر مرغدار نبوده، افزود: متاسفانه تمامی سختگیری‌ها در حوزه کشتارگاه‌هاست.
عضو انجمن کشتارگاه صنعتی طیور گلستان اضافه کرد: به واسطه این سیاست گذاری در برخی از روزها کشتارگاه های استان، محصول را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ضرر به میدان بهمن تهران ارسال می کردند.
وی ادامه داد: کشتارگاه‌ها مرغ را با قیمت گران از مرغدار خرید می‌کنند اما سختگیری‌ها برای فروش آن به میدان بهمن بر روی کشتارگاه‌ها لحاظ می‌شود و هر کشتارگاهی که از این قیمت گذاری دستوری تبعیت نکند، متحمل جریمه و خسارات زیادی می‌شود.
جعفری از سامانه ستکاوا به عنوان یک معضل و مانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران یادکرد و افزود: این سامانه متعلق به بخش خصوصی است، با این حال رقم زیادی از مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها دریافت می‌کند بارها بابت این موضوع به دستگاه هایی مانند جهاد کشاورزی مراجعه کردیم اما نه‌تنها از ما دفاع نشده که حتی تهدید شدیم که اگر در سامانه محصول را ثبت نکنیم تبعات جبران ناپذیری شامل ما می شود.
وی ادامه داد: به نظر می زسد که رانتی پشت این سامانه است چراکه موازی کاری با سایر سامانه ها داشته و مبلغ زیادی هم دریافت می کند.