رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

بازار پسندی محصولات نقش مهمی در میزان تقاضا دارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: وجود شرکتهای دانش بنیان که در زمینه تولید نهاده های کشاورزی فعالیت دارند نقش مهمی در تولید محصولات زراعی و باغی با کیفیت دارند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمد برزعلی امروز در همایش آموزشی ، ترویجی شرکتهای تولید کننده نهاده های کشاورزی در گرگان اظهار کرد: یکی از نهاده هایی که در تولید محصولات کشاورزی نقش مهمی دارد ، کودهای شیمایی است که مزان مصرف این کودها در دهه ۹۰ در استان گلستان ۱۱۹ کیلوگرم بوده و امروز به ۱۷۰ کیلوگرم رسیده است.

وی افزود:  در حال حاضر میزان استفاده از این کودها برای محصول استراتژیکی چون گندم به ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار رسیده است و در برخی از کشورها میزان استفاده از آنها به ۵۰۰ تن می رسد .

برزعلی گفت: در کنار استفاده از نهاده های کشاورزی برای افزایش محصولات باید  کیفیت محصول هم مورد توجه قرار بگیرد که بسیاری از شرکتهای تولید کننده کودهای کشاورزی در همین راستا در خال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در استان گلستان مسیری را هدف گذاری کردیم که نیم نگاهمان به افزایش صادرات برخی محصولات باغی و گلخانه ای باشد و بتوانیم در تولید با کیفیت و صادرات این محصولات افق جدید را در استان ترسیم کنیم.

برزعلی بیان کرد: افزایش صادرات ما در حوزه محصولات گلخانه ای و باغی منوط به استفاده از کودهایی است که کیفیت محصولات را بالا ببرد.

وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در تولید این کودها و محوصلات زراعی و باغی توجه به بازارهای جهانی و حضور در آنها است چرا که بسیاری از مفاد کنوانسیون محصولات غذایی و کشاورزی توجه به کیفیت تولید محصولات است.

برزعلی گفت: در حال حاضر ۵درصد از محصولات باغی گلستان به خارج از استان صادر میشود که برای افزایش صادرات این محصول نیازمند استفاده از تکنولوژی های روز از جمله کودهای عالی کشاورزی برای بهره وری  و کیفیت بالای این محصول هستیم.

وی با اشاره به اینکه بازار پسندی نقش مهمی در افزایش تقاضای صادرات محصولات دارد، گفت:  وجود شرکتهای بنیادی که بتوانند هم افزایش تولید و هم کیفیت محصولات را افزایش دهند یکی از ضروریات بخش کشاورزی است که باید توجه ویژه ای صورت گیرد.

برزعلی اظهار کرد: برنامه ریزی کردیم در ۴ سال اینده تقاضای مهم را برای تولید بیشتر و با کیفیت تر محصولات نشانه گذاری کنیم.

وی افزود: باید به سمتی پیش برویم که تولیدات کشاورزی استان مسیر صادرات به کشورهای هدف را در تقویم کاری خود قرار دهد.

به گفته برزعلی نخستین گلخانه هوشمند کشور با فرایند آب دهی، کوددهی و تنظیم دما و رطوبت به طور هوشمند به زودی در سطح ۵ هکتار در استان گلستان به بهره برداری می رسد.