مدیر کل راه و شهرسازی گلستان:

تامین ۲۷۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن/ پلمپ ۱۳۹ مشاور املاک

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: 270 هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گلستان تامین شده است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، مهدی ملک صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: در همین راستا نیز بیش از ۳۰۰ هکتار زمین برای تملک از دستگاه های اجرایی در حوزه نهضت ملی مسکن شناسایی شده است.

وی افزود:۵۸ هکتار اراضی دولتی نیز در همین راستا خلع ید شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی گلستان بیان کرد: طی دو سال دولت سیزدهم تعداد ۱۰۵ هزار نفر در حوزه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که بیش از تعداد ۱۵ هزار نفر تایید نهایی شده اند و تعداد ۳هزار و ۷۱ واحد آماده عملیات اجرایی است.

وی ادامه داد: در حوزه باز آفرینی شهری نیز طی دو سال دولت سیزدهم ۳ هزار و ۳۵۷ تن قیر رایگان به شهرداری ها تحویل شده و ۱۷ شهرداری قیر رایگان دریافت کرده اند و ۴۵۶ هزار متر مربع معبر فرسوده آسفالت شده که نسبت به دولت قبل رشد ۷۰۰درصدی داشته است.

ملک افزود: در همین راستا ۹۵۰ فقره پروانه نوسازی در محلات هدف بازآفرینی صادر و تعداد ۳هزار و ۴۰۰ واحد بازآفرینی شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تا کنون هزار و ۵۲ خانواده برای دریافت زمین رایگان ثبت نام کرده اند که تعداد ۴ هزار و ۶۷۳ خانواده اجد شرایط شناخته شده اند و ۶۳ هزار متر مربع زمین واگذار شده است که تا امسال تعداد ۴۸۹ خانواده دارای سه فرزند زمین رایگان دریافت کرده اند.

ملک در رابطه با اجرای طرح نظارت بر مشاوران املاک هم اظهار کرد: تعداد کل مشاوران املاک استان ۳ هزار و ۴۵۱ واحد است که از این تعداد ۳هزار و ۱۳۶ واحد دارای پروانه هستند و تعداد ۱۴۴ واحد غیر مجاز شناخته شده اند.

وی افزود: در راستای بررسی از مشاوران املاکتا کنون یکهزار و ۲۵۰ بازرسی انجام شده که تعداد ۱۳۹ واحد پلمب شده و مبلغ ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز جریمه شده اند.

ملک با بیان اینکه در حوزه راهها امسال مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است، گفت: از مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان ان از منابع ملی و مبلغ ۷۵ میلیارد تومان از منابع استانی در نظر گرفته شده که در بهسازی و نوسازی راههای استان هزینه می شود.