بهره برداری از ۲۸ پروژه گازرسانی در شهرستان گنبد

در مراسم متمرکز هفته دولت شهرستان گنبد ، 28 پروژه گازرسانی به بهره برداری رسید

به گزارش ساجد خبر، در چهارمین روز هفته دولت ، طی مراسمی متمرکز  با حضور ا حضور مهاجر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان  ، معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبد  ، مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان ، مقصودلو مدیر بهره برداری گازگلستان و عقبا طلب رئیس اداره گاز گنبد ، پروژه های عمرانی، تولیدی و اشتغالزای شهرستان ببه بهره برداری رسیده و یا عملیات اجرایی  آنها آغاز شد.

بر اساس همین گزارش  گاز تعداد ۶  روستا به همراه  ۲۲  واحد صنعتی – تولیدی نیزمورد بهره برداری قرار گرفت.

 از جمله طرح های  افتتاح شده گازرسانی به  ۶  روستا ی  پشه لر  قره دونگ – آق بند – اوچقویی – نارلی داغ و سازمان دهشپور  شهرستان با  تعداد ۱۰۰۶ خانوار بود  که با هزینه ای بالغ بر ۴۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفت

در همین راستا تعداد ۲۲ طرح صنعتی و تولیدی شهرستان نیز از نعمت گاز برخوردار شده اند که  برای این پروژه ها   بالغ بر ۱۰۶ میلیارد و ۸۰۰  میلیون ریال هزینه  شده است.