رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

بیش از ۱۴ میلیون جوجه ریزی در گلستان بعداز دو دهه / رتبه سوم کشور در نوغانداری

رئیس سازمان جهاد کشاورری استان گلستان گفت: بعداز گذشت دو دهه در تیمراه امسال 14 میلیون و 300 هزار قطعه جوجه ریزی در مزغداری های استان انجام شد که افزایش 75 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمد برزعلی ظهر امروز در نشست قرار گاه خبری شهید همدانی که به مناسبت برنامه های هفته دولت، اظهار کرد: در نظر داریم در دولت سیزدهم بتوانیم ۲۰درصد تخم مرغ کشور را از طریق تولید در استان گلستان تامین کنیم  که البته برای رسیدن به این افق از هم اکنون مراحل اجرائی تولیدهای آن در دست کار قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ در گلستان ۲۵۶ هزار تن  و در سال گذشته ۲۷۰ هزار تن مرغ تولید شده است که نقش مهمی در تامین غذایی کشور نیز دارد.

برزعلی گفت: گلستان در تولید زیتون ۱۰۰درصد ، در تولید توتون ۵۸ درصد و رتبه اول کشور و صنعت نوغانداری ۷درصد با رتبه سوم کشوری  جزو استان های برتر کشور شناخته شده است.

وی بیان کرد: میزان توزیع کود فسفره بین کشاورزان در سال گشذته ۳ برابر شده است .

برزعلی درخصوص توسعه محصولات گلخانه ای نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ توسعه گلخانه ای استان ۲۶ هکتار و در سال گذشته به ۳۵ هکتار رسیده است.

وی افزود: در شاخص تطابق یا دستور العمل سامانه نوین آبیاری در سال ۱۴۰۰ به میزان ۹۱ درصد و در سال گذشته به ۹۹درصد رسیده که رتبه سوم کشوری را رد این زمینه به دست آورده ایم.

برزعلی گفت: د رسالجاری جزو ۶ استان اول کشور در رابطه با حشکسالی بودیم که به رغم وجود این خشکسالی ۵۵۵هزار تن گندم خرید تضمینی شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ میزان ۴۵۰ هزار تن و در سال گشذته ۷۵۰ هزا رتن بوده است که رتبه دوم کشوری را در این زمینه کسب کرده بودیم.