تعیین تکلیف ۲۲ تُن کودکشاورزی با ورود دادگستری استان

رئیس کل دادگستری گلستان از تعیین تکلیف 22 تُن کود کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی در جلسه تعیین تکلیف کالاهای مشمول ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در انبارهای استان این خبر را اعلام کرد و گفت: این محموله کود شیمیایی ، ماهها در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بلاتکلیف مانده بود که امروز با دستور دادگستری استان ، جهاد کشاورزی مؤظف به تعیین تکلیف و تحویل این کودها شد .
آسیابی افزود: این محموله شامل کودهای فسفاته و اوره است .
وی ادامه داد:همه انبارهای گمرکی ، اداره کل بنادر وگمرکات استان بازرسی شده و خوشبختانه کالای بلاتکلیف در انبارها نداریم .