مدیر آموزش و پرورش آق قلا:

سند تحول بنیادین ضرورت امروز آموزش و پرورش است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آق قلا، گفت: اجرای سند تحول بنیادین ضرورت امروز نظام آموزش و پرورش کشور است.

به گزارش ساجد خبر، «علی اکبر مبشری» در نشست با اصحاب رسانه شهرستان که به مناسبت هفته خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: در این سند برای توانمند سازی مدیران مدارس دوره هایی برگزار می شود، مدیر مدرسه به عنوان یک راهبر در اجرای صحیح سند تحول بنیادین و ایجاد تعامل بین ارکان مختلف مدرسه، محور اصلی را دارد.
به گفته وی؛ بومی سازی این سند با توجه به شرایط استان در دستور کار مدیر کل قرار دارد، مدیر توانمند می تواند با توانمندی و مهارت بدست آورده طی دوره های آموزش، برنامه های خلاقانه و مبتکرانه در مدرسه اجرا کرده که این امر خود زمینه های رشد استعداد و توانمندی در دانش آموزان را فراهم می کند.