دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و آموزش برابر گلستان:

زیباسازی ۸۱۰ مدرسه در مناطق محروم گلستان

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و آموزش برابر گلستان گفت: در گلستان ۸۱۰ مدرسه در مناطق کم برخوردار شناسایی شده که قرار است در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و شاداب سازی شوند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید عبداله سید کتولی رئیس آموزش و پرورش علی آباد کتول هم در این جلسه اظهار کرد: یکصد مدرسه در مناطق محروم علی آباد کتول برای زیباسازی در قالب طرح شهید عجمیان شناسایی شده اند.

موسی الرضا شاه حسینی مسئول بسیج سازندگی علی آباد کتول هم گفت: ۷۰ نفر از نیرو‌های جهادی در این طرح مشارکت دارند و کار رنگ آمیزی، زیباسازی و تعمیرات جزئی میز و صندلی را انجام می‌دهند.