مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان:

قاچاقچی ترافل به ۲۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از محکومیت ۲۳ میلیارد ریالی قاچاقچی قارچ ترافل خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، تقی حسام اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۳۵ کیلو گرم قارچ ترافل به شعبه اول قاچاق کالا و ارز شهرستان کردکوی ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه حمل چوب و سایر ملزومات جنگلی بدون داشتن پروانه از منابع طبیعی ممنوع است، افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و دریافت اظهارات متهم را به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسام گفت: اداره منابع طبیعی شهرستان بندرگز قارچ ترافل قاچاق را از یک خودرو کشف و پرونده آن را به تعزیرات ارسال کرد.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون چهار پرونده قاچاق قارچ ترافل در تعزیرات حکومتی گلستان رسیدگی شده است.