فرماندار آق‌قلا :

دولت رفع محرومیت همه مناطق را دردستور کار قرار داده است

فرماندار آق‌قلا گفت: استاندار گلستان بارها و به دفعات در آق‌قلا حاضر شده و روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی را زیر نظر گرفت که نشان می‌دهد دولت رفع محرومیت همه مناطق را دردستور کار قرار داده است.

به گزارش ساجد خبر، سلیمان هاشمی اظهار کرد: یکی از فرصت‌های پیشرفت این شهرستان، قرار داشتن بخش قابل توجهی از اراضی منطقه آزاد اینجچه‌برون در آق‌قلا است به طوری که از افزون بر ۱۲ هزار هکتار وسعت این منطقه آزاد، بیش از ۱۱ هزار هکتار متعلق به محدوده آق‌قلا است که تلاش می‌کنیم از این فرصت به درستی استفاده کنیم.

هاشمی به روند پیشرفت طرح‌های مصوب سفر دور اول رییس جمهور به گلستان اشاره کرد وگفت: این سفر هشت هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال مصوبه برای اجرای ۵۰ طرح عمرانی و ۹ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای آق‌قلا داشت که روند تکمیل و پرداخت آن در حال انجام است.

فرماندار آق‌قلا گفت: اجرای مجتمع پتروشیمی و راه‌اندازی منطقه آزاد اینچه‌برون این شهرستان را با سرعت بیشتر در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد.

وی افزود: دولت و استاندار گلستان توجه ویژه‌ای به آق‌قلا دارد و تکمیل زیرساخت‌های این شهرستان را به طور جدی دنبال می‌کنند که نتیجه این حمایت‌ها، رسیدن آق‌قلا به رشدی فراتر از انتظار در آینده‌ای نزدیک است.