سرپرست شرکت آب و فاضلاب گلستان عنوان کرد؛

جهاد آبرسانی با پیشرفت ۳۰ درصدی در روستاهای محروم گلستان

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: طرح جهاد آبرسانی به ۴۳۲ روستای استان با بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

به گزارش ساجد خبر، ابوالفضل رحیمی اظهار کرد: با تلاش و تعامل بین بسیج سازندگی و شرکت آبفا، اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی در ۴۳۲ روستای استان به منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و رفع محرومیت روستاهای محروم از روند مطلوبی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به آخرین آمارهای دریافتی، پیشرفت فیزیکی طرح در کل استان بیش از ۳۰ درصد است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: هزار و ۲۹۱ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال، ٧٢ باب مخزن، ١٠ ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز ٣٠ حلقه چاه با ۶١۴ میلیارد تومان در جریان اجرای این طرح عملیاتی شد.

رحیمی اظهار کرد: با افتتاح و بهره‌برداری از این طرح در استان جمعیتی بیش از ۴۲۰ هزار نفر از روستاییان استان تحت پوشش خدمات شرکت آبفا قرار خواهند گرفت و از نعمت آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره مند می‌شوند.