معاون اقتصادی استاندار:

رتبه ۱۳ استان در شاخص نرخ تورم

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار گلستان گفت: گلستان سال گذشته در شاخص نرخ تورم رتبه 13 کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید محند دهنوی صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد:نرخ تورم امسال در کشور ۴۸/۶بوده که این رقم برای استان ۴۷/۵بوده است.

وی افزود: این رقم در سال گذشته برای کشور ۴۵/۵و برای استان ۴۷/۷می باشد.
دهنوی گفت: همین ارقام در ابندای دولت سیزدهم ۴۰/۲و در گلستان ۴۰/۱بوده است.

وی بیان کرد: گلستان در بحث تجارت خارجی در سال ۸۹مبلغ ۱۵۶میلیون دلار، در سال ۹۹مبلغ۱۳۹میلیون دلار، در سال ۱۴۰۰مبلغ ۱۸۷میلیون دلار و در سال۱۴۰۱مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار بوده که ۲۳۵میلیون دلارمحقق شده است.
دهنوی ادامه داد: تعداد ترددکامیونها به ترکمنستان ۱۳۵ دستگاه است که ان را به ۱۵۰ دستگاه خواهیم رساند ودر نظر داریم ان را به ۲۰۰دستگاه برسانیم.
معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: امید داریم با تا ش های خارجی انجام شده در سال ۱۴۰۴ تجارت خارجی به ۵۰۵ میلیون دلار برای گلستان برسد.
وی افزود: بسباری از مسایل تجارت خارجی استان با کشورهای همسایه بخصوص ترکمنستان حل شده و در اینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تجارت خارجی استان خواهد شد.
دهنوی افزود: در استان گلستان تعداد ۴۶۳واحد غیر فعال داشتیم که در دولت سیزدهم و با پیگیری مسولان ۱۳۰ واحد احیا و ۱۰۳ واحد به چرخه تولید کامل برگشته است.