دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان:

دولت و مجلس نگاه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند

دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان گفت: دولت و مجلس نگاه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند و حمایت‌های واقعی از آن‌ها را بیشتر کند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، در روزهای اخیر مزایای کارمندان دولت افزایش پیدا کرد ولی متاسفانه با پیگیری‌های جامعه کارگری هنوز حقوق کارگران تغییری نکرده است. تورم در کشور ۴۷ درصد است پس چرا فقط حقوق کارگر ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد جامعه کارگری استان از شرایط موجود به تنگ آمده‌اند و زندگی بر آنها بسیار دشوار شده است. دولت و مجلس نگاه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند و حمایت‌های واقعی از آن‌ها را بیشتر کند.

طالبا بیان کرد: دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و نرخ تورم هر سال چندین بار افزایش پیدا می‌کند اما دستمزد کارگران تنها یکبار در انتهای سال تعیین می‌شود. امروز کارگران حتی نمی‌توانند نیازهای اساسی خود و خانواده شان را تامین کنند.