رئیس کل دادگستری گلستان عنوان کرد؛

ساماندهی بزرگترین رویشگاه طبیعی پسته کشور در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان از ورود دادگستری به موضوع ساماندهی بهره برداری یکی از بزرگترین رویشگاه های پسته وحشی کشور در منطقه قازانقایه استان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی گفت: رویشگاه پسته وحشی در منطقه‌ای به وسعت ۷ هزار هکتار در محدوده قازانقایه شهرستان مراوه تپه قرار دارد و سالهاست بخش‌هایی از آن در قالب تعاونی، توسط بومیان منطقه، بهره برداری می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: مسئولان منابع طبیعی استان ملزم شده‌اند همزمان با کمک به اقتصاد بومیان منطقه، اقدامات حفاظتی وحراست برای حفظ این رویشگاه را انجام دهند.