مدیرکل استاندارد گلستان:

توسعه نظام کیفی سازی محصولات روند تجاری سازی را توسریع می کند

مدیرکل استاندارد گلستان گفت: توسعه نظام کیفی سازی محصولات و اقتصاد دانش بنیان ضروری و روند تجاری سازی را تسریع میکند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید مهدی حسینی در نشست با رئیس پارک علم و فناوری استان، اظهار کرد: یکی از محورهای این توسعه کیفی، قرار دادن محصولات دانش ‌بنیان زیر چتر نظام استاندارد سازی واحد است .

وی گفت: استاندارد بودن محصولات دانش‌بنیان و تدوین سازو کارهای خاص اعطای گواهی استاندارد به این محصولات می ‌تواند گام مهمی در باز شدن درهای بازار مصرف به روی این کالاهای فناورانه باشد.

حسینی در ادامه افزود: این مسئله باعث خواهد شد که روند تجاری سازی و فروش بیشتر کالاهای ساخت ایران و دانش بنیان تسریع شود.

وی در ادامه شرکت‌ های دانش‌بنیان را جهادگران عرصه تولید عنوان و تاکید کرد: محصولات دانش بنیان با قرار گرفتن در نظام استاندارد سازی و ارزیابی انطباق می توانند گواهی دانش نماد دریافت کنند.

دبیر شورای استاندارد استان، رشد درآمد و تولید ملی را در گروی استاندارد سازی محصولات دانش بنیان و زیرساخت صنعتی آن دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران بسته ویژه ای نیز برای تسهیل شرایط این شرکت ها در اخذ استاندارد دانش بنیان فراهم کرده است.

 حسینی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۹۶ تاکنون به مبحث شرکت ‌ها و محصولات دانش‌ بنیان ورود کرده و در زمینه تدوین استاندارد برای صنایع و فناوری های نوظهور به کمک کارشناسان این حوزه نیاز دارد.