معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش گلستان:

گلستان جزء ۱۵ استان طرح شتاب بخشی سواد آموزی کشوری قرار گرفت

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: استان گلستان جزء ۱۵ استان طرح شتاب بخشی سواد آموزی کشوری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سوقی امروز در جلسه شورای سواد آموزی  که با حضور روسای سواد آموزی و سنجش اداره کل برگزار شده بود، اظهار کرد: مساله ی بی‌سوادی یکی از مسائل مهم جامعه بشری می‌باشد که خود ریشه در بسیاری از مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی جوامع دارد.

وی افزود: طرح شتاب بخشی سواد آموزی که از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردیده است با هدف شتاب بخشی به فعالیت های سواد آموزی، تسریع در ریشه کنی و سرانجام بخشی به بی سوادی استان و همچنین برگزاری جشن پایان بی سوادی در یک برنامه ۵ ساله می باشد.

سوقی گفت: لازم به ذکر است اجرای این طرح مستلزم تهیه و تدوین طرح و تصویب آن در شورای پشتیبانی سواد آموزی استان می باشد.

وی افزود: تبیین این موضوع در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به جهت طرح موضوع اولیه می باشد تا ان شا الله در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی با حضور استاندار محترم به عنوان رئیس شورای پشتیبانی استان و اعضای این شورا برگزار و بعد از تبیین و تصویب، موضوعات به دستگاه های مرتبط و شرکای سواد آموزی ابلاغ شود.

سوقی بیان کرد: سازوکارهای قانونی و الزام آور برای ایجاد الزام و تشویق افراد بی‌سواد وجود ندارد و این امر تلاش ارگان ها و سازمانهای دیگر را برای این موضوع می طلبد

گفتنی است در این جلسه در رابطه با مسائلی چون عدم تمایل بی‌سوادان به فراگیری سواد،پراکندگی باقیمانده بی‌سوادان،نداشتن آمار اسمی و مکانی دقیقی‌ از بی سوادان و کم سوادان استان،ضعف برنامه‌های تبلیغی در راستای تنویر افکار عمومی و تشویق و ترغیب بی‌سوادان و کم سوادان برای حضور در برنامه‌های سوادآموزی ومسدود نبودن مبادی ورود به بی‌سوادی به دلایل وجود کودکان کار به خصوص در شهرستان‌ها و حواشی شهرهای بزرگ از جمله موارد مهمی است که در این جلسه بحث و گقتگو شد.