رئیس جدید کانون وکلای دادگستری گلستان انتخاب شد

با برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری گلستان، رئیس جدید این کانون انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، در نخستین جلسه هیأت مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری گلستان علی طالع زاری به عنوان رئیس جدید کانون انتخاب و بقیه اعضای اصلی هیأت مدیره نیز بدین شرح معرفی شدند؛

غلامرضا اتحادیه ـ نایب رییس

فرهاد توماج ـ بازرس

عباس اسدی ـ دبیر

رضا سلیمانی ـ عضو اصلی

«علی طالع زاری» عضو اصلی هیأت مدیره دوره هفتم و ریاست کمسیون کارآموزی و اختبار دوره هشتم کانون وکلای دادگستری بوده است.