مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان:

بالغ بر ۶۰۹ میلیارد تومان طلب گندم کاران گلستانی باقی مانده است

-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: اکنون مبلغ ۶۰۹ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان از طلب گندم کاران گلستانی باقی مانده است.

به گزارش ساجد خبر، محمدباقر منوچهری  اظهار کرد: امسال در مجموع ۵۵۳ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری و تحویل مراکز خرید تضمینی این محصول شد.

وی از پرداخت ۹۰ درصد از مطالبات گندم کاران خبر داد و افزود: تا کنون مبلغ ۵۶ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان از طلب گندم کاران گلستانی پرداخت شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: اکنون مبلغ ۶۰۹ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان از طلب گندم کاران باقی مانده که طبق قول‌های وزیر جهاد کشاورزی این مبلغ تا دو هفته آینده پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به پرداخت کامل مطالبات کلزا کاران، افزود: امسال ۲۰ هزار و ۳۵۴ هزار تن کلزا در استان خریداری شد که بابت این مقدار ۴ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان پول به کشاورزان پرداخت شد.