رئیس کل دادگستری گلستان:

رأی بدوی پرونده معروف به فساد شهرداری گرگان صادر شد

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور رأی بدوی در خصوص پرونده معروف به فساد شهرداری گرگان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات قضائی و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنان، بر اساس رأی دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و مجازات تکمیلی محکوم شد.

وی افزود: ۳ متهم دیگر این پرونده هم به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رأی صادره، بدوی و قابل اعتراض است.

دادگاه دو عضو شورای شهر گرگان و تعدادی از کارمندان شهرداری و چند کارچاق کن هم در مراحل رسیدگی و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنان است.

سال گذشته در پرونده معروف به فساد شهرداری، شهردار، دو عضو شورای شهر و چند تن از کارمندان شهرداری گرگان همراه با تعدادی کارچاق کن و پیمانکار بازداشت شدند.