معاون تعاون وزیر تعاون:

مدل‌های امروز ایجاد اشتغال در کشور مدل تعاونی‌ها است

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:مدل‌های امروز ایجاد اشتغال در کشور مدل تعاونی‌ها است که برای دولت بسیار مهم است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، مهدی مسکنی عصر امروز در دیدار با اساتید دانشگاه جامع گلستان اظهار کرد:  گر دانشکده تعاون در گلستان تشکیل شود قطعا ساهد اتفاقات بزرگی در استان خواهیم بود.

وی افزود: اگر دانشگاه‌ها در عرصه توانمندسازی تعاونی‌ها وارد نشوند به طور قطع ضربه سختی خواهیم خورد.

مسکنی ادامه داد: کاری که به مردم می‌سپاریم قطعا بهترین نتیجه را خواهیم گرفت و هرچه تصدی‌گری دولت کمتر شود سود آن به کل جامعه خواهد رسید.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دنیا کشورها امور بسیار مهم کشور را به تعاونی‌ها سپرده‌اند و حتی بخش‌های اساسی که در پیشبرد امور کشور نقطه حساسی است نیز به تعاونی‌ها سپرده شده است.

هر جامعه‌ای را که می‌خواهند از بین ببرند دانش و علم آن جامعه را از بین می‌برند.
وی ادامه داد: ما با سیاست پیوند بیشتر بدنه جامعه یا همان تعاونی‌ها با دانشگاه و علم تصمیم بر آن گرفتیم پژوهشگاه‌های تعاونی را در دانشگاه‌ها راه‌اندازی کنیم.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در سند توسعه تعاون ۸۱ رکن وجود دارد که ۶ رکن مربوط به وزارت علوم است.