استاندار گلستان خبر داد؛

سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در نهضت ملی مسکن گلستان

به گزارش ساجد خبر، علی محمد زنگانه اظهار کرد: طی دیدار با مدیر عامل هلدینگ ساختمانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، توافق شد توسط این هلدینگ در پروژه نهضت ملی مسکن استان گلستان سرمایه گذاری صورت گیرد. استاندار گلستان اظهار گفت: حضور بنیاد مستضعفان به عنوان نهادی انقلابی، در پروژه تأثیرگذار نهضت ملی مسکن مایه مسرت […]

به گزارش ساجد خبر، علی محمد زنگانه اظهار کرد: طی دیدار با مدیر عامل هلدینگ ساختمانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، توافق شد توسط این هلدینگ در پروژه نهضت ملی مسکن استان گلستان سرمایه گذاری صورت گیرد.

استاندار گلستان اظهار گفت: حضور بنیاد مستضعفان به عنوان نهادی انقلابی، در پروژه تأثیرگذار نهضت ملی مسکن مایه مسرت است.

وی افزود: به دنبال افزایش سهمیه خود مالکی در استان هستیم چرا که تجربه استان در این زمینه مطلوب بوده و همچنین در راستای مسکن حمایتی و جوانی جمعیت متقاضی لازم در استان وجود دارد و در صورت وجود زمین اقدامات لازم صورت می‌گیرد.