مدیر جهادکشاورزی گالیکش خبر داد:

کاهش ۵۰درصدی کشت شالی در گالیکش به دلیل خشکسالی

مدیر جهادکشاورزی گالیکش گفت: امسال در هزار و ۵۸۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان شالی کشت شده که به سبب کم بارشی و خشکسالی سال زراعی و آبی جاری در مقایسه با سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ساجد خبر، علی وزیری اظهار کرد: مهمترین چالش کشت شالی با روش رایج و سنتی، مصرف زیاد آب و زحمت بسیار کشاورزان است که باتوجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی جاری و زیرزمینی می‌طلبد تا روش‌هایی جدید کشت این محصول با مصرف آب کمتر، سهولت و بهره‌وری بیشتر را جایگزین کرد.

وی، ترویج کشت شالی به شیوه خشکه کاری را بهترین جایگزین برای کاشت این محصول به صورت غرقابی و سنتی دانست و افزود: نحوه آبیاری مناسب مزارع، زمان مناسب مبارزه با علف‌های هرز، رعایت تناوب زراعی، تغدیه مناسب کود و دیگر مسال مرتبط با به زراعی از مزایای خشکه کاری برنج است.

وزیری اضافه کرد: باوجود توصیه های کارشناسان جهادکشاورزی گالیکش به کشاورزان برای کشت خشکه‌کاری شالی اما فقط ۱۰ هکتار از مزارع این شهرستان به این شیوه کشت شد.

مدیر جهادکشاورزی گالیکش همچنین گفت: کاهش مصرف بذر و مدت زمان کشت، امکان استفاده از انواع کارنده‌های گندم اعم از ردیف‌کارها، خطی کارها که زحمت کشاورزان و مشقت‌های کشت شالی را کاهش می‌دهد، کاهش آفات و بیماری‌ها و در نتیجه کاهش چشمگیر مصرف سموم شیمیایی و حفظ ساختمان خاک به سبب حذف عملیات گل آب کردن زمین از دیگر مزایای خشکه کاری این محصول است.

وی ادامه داد: باتوجه به شرایط اقلیمی و تهدیدات خشکسالی و کم آبی چاره‌ای جز تغییر شیوه‌های کشت و جایگزین کردن محصولات با نیاز آبی کمتر نداریم که کشاورزان باید به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.