لایروبی و بهسازی چشمه‌های پارک ملی گلستان آغاز شد

رییس پارک ملی گلستان با اشاره به کاهش دبی منابع آبی این ذخیره‌گاه زیست‌کره، گفت: لایروبی چشمه‌ها و بهسازی آبشخورها برای دسترسی بهتر زیستمندان حیات وحش به آب مورد نیاز به ویژه در فصل گرما آغاز شد.

به گزارش ساجد خبر، مهدی تیموری  اظهارکرد: حدود ۱۳۰ چشمه، در کنار آبشارها و رودخانه‌های شاخصی مانند دوغ در پارک ملی گلستان جریان دارد که کاهش بارندگی باعث کاهش چشمگیر میزان دبی آن‌ها شد و هم اینک ۹ چشمه کوچک خشک شده و برای حیات وحش غیرقابل استفاده است.

وی گفت: با همکاری نیروهای محیط بانی پارک ملی گلستان، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست در حال انجام اقدامات مختلفی برای دسترسی بهتر زیستمندان حیات وحش به ویژه در مناطق استپ و نیمه بیابانی با جمعیت بیشتر از گونه‌های مختلف جانوری به آب هستیم که از جمله آن می‌توان به لایروبی چشمه‌ها، لوله گذاری برای انتقال آب به سمت آبشخورها و بهسازی مسیرهای منتهی به چشمه‌ها اشاره کرد.

رییس پارک ملی گلستان ادامه داد: جمعیت زیادی از حیات وحش مانند مرال و شوکا، خرس، پلنگ، گزار به طور مشترک در مناطق جنگلی، استپ و نیمه بیابانی زندگی می‌کنند که کاهش سطح آب چشمه‌ها و رودخانه‌ها دسترسی به آب را برای آنها مشکل کرده و برخی از این گونه‌ها مسافت چند کیلومتری را برای رسیدن به چشمه‌ها در تردد هستند.

تیموری افزود: چشمه‌ها و آبشخورهای سرمحیط‌بانی‌های آلمه، سولگرد و لهندور با جمعیت زیادی از قوچ و میش اولویت لایروبی و بهسازی قرار دارد و طبق برنامه حداقل ۱۰ چشمه در پارک ملی گلستان لایروبی و در صورت نیاز آبشخور جدید هم ایجاد می‌شود.

وی اعتبارات امسال پارک ملی گلستان را ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: بر اساس اولویت بندی این اعتبارات در بخش‌ ساخت محیط بانی، بهسازی مامورسراها، خرید لوازم اطفای حریق و تجهیزات حفاظتی، استقرار چادر آتش‌بانی و بهسازی و مدیریت منابع آبی هزینه می‌شود.