مدیر کل اموربانوان وزارت کشور:

فاصله بین ازدواج و فرزندآوری در گلستان ۴ سال و نیم است

مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت کشور گفت: فاصله بین ازدواح و فرزند آوری در استان گلستان چهار سال و نیم است که باید تدابیر ویژه ای برای آن اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، زینب اختری صبح امروز در همایش جوانی جمعیت که با حضور مشاور وزیر کشور در امور اصلاح جمعیت برگزار رشد، اظهار کرد: اگر چه در این استان قدم‌های خوبی برای فرزند آوری برداشته است اما هنوز تا رسیدن به آمار مطلوب فاصله دارد.

وی افزود: تدوین شناسنامه جمعیتی استان یکی از برنامه‌های مهمی بوده که در گلستان انجام شده اما مسئله مهم اجرا شدن سریع آن است.

اختری افزود: در وزارت کشور اتاق وضعیت برای بررسی شاخص‌های جمعیتی و توجه به افزایش جمعیت تشکیل شد که ۲۰ شاخص برای جوانی جمعیت در نظر گرفته و از این تعداد ۵ شاخص اصلی از ازدواج تا سالمندی برای اجرا احصا شده است.

وی ادامه داد: اگر به واقع کاهش جوانی جمعیت را بحران میدانیم باید با سرعت بیشتری به دنبال اجرایی شدن برنامه‌ها در این حوزه باشیم.

اختری بیان کرد: گلستان از جمله استان‌هایی است که باید برای سالمندی چاره اندیشی کند.