مجری طرح پنبه کشور:

۸۱ هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت پنبه است

مجری طرح پنبه کشور گفت: ۸۱ هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت پنبه است.

به گزارش ساجد خبر، ابراهیم هزار جریبی عصر امروز در حاشیه همایش ملی ترویج تنظیم کننده‌های رشد پنبه اظهارکرد: در سامانه پهنه بندی، اکنون ۸۱ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه در کشور ثبت شده است.

وی افزود: این همایش با هدف افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و اقتصادی کردن کشت پنبه برگزار می‌شود.

قربان قربانی، رئیس مرکز تحقیقات پنبه کشور هم گفت: برای تحقق افزایش عملکرد باید به سراغ ارقام سازگار رفت و جهت کاهش هزینه‌ها باید کشاورزی مکانیزه را توسعه داد.

وی افزود: آبیاری به موقع و به اندازه و کنترل آفات هم در این بحث بسیار مهم است.

همایش ملی ترویج تنظیم کننده‌های رشد پنبه از امروز با حضور کارشناسان دَه استان به مدت دو روز در گرگان آغاز شد.